Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE TOWARU.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przesyłce:
a) wady jakościowe
b) wady ilościowe
c) uszkodzenia podczas dostawy.
Odbiór przesyłki
* W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan i zawartość przesyłki.
* Odbiór przesyłki musi być stwierdzony pisemnym pokwitowaniem potwierdzającym odbiór paczki w stanie nienaruszonym.
* W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym sklepem. Wszelkie reklamacje z tego tytułu będą uwzględniane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności spedytora.W przypadku zwrotu towaru ze względu na reklamacje koszty wysyłki będą zwracane wraz z rozpatrzeniem reklamacji w terminie do 14 dni.